Syndrom deficytu natury i jak mu przeciwdziałać

Przyroda miasta i okolic jako przestrzeń spotkania dzieci z lokalną przyrodą

Celem projektu realizowanego od kwietnia do września 2019 jest aktywna edukacja ekologiczna dla dzieci z krakowskich i podkrakowskich przedszkoli. Tworzymy atrakcyjną ofertę edukacyjną takich zajęć, które mogą odbywać się cyklicznie, a nie tylko okazjonalnie. Poprzez zajęcia realizowane w ekosystemach miejskich, w tym na nieużytkach i w obszarach chronionych, chcemy podnieść wiedzę na temat funkcji niezagospodarowanych terenów zieleni w miastach i ich okolicy, korzyściach jakie oferują i ich osobliwym pięknie, które często jest niedoceniane.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.