dzikie jest dobre w4b logo v2

DZIKIE JEST DOBRE

to projekt realizowany w latach 2021–2023 wspólnie przez Fundację Dzieci w Naturę i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Celem projektu jest zbudowanie pola do dialogu różnych grup interesariuszy o często sprzecznych poglądach, odtworzenie więzi ludzi z przyrodą, wzrost świadomości nt. potrzeby ochrony i wzmocnienie skuteczności działań na rzecz ochrony przyrody.

W ramach projektu zaplanowaliśmy między innymi:

1. stworzenie trzech dzikich zakątków – jako miejsc wzorcowych w sposobie dbania o bioróżnorodność (wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi):

a) Węgrzce – w niezagospodarowanym terenie zielonym przeznaczonym na przyszły park powstanie rodzima łąka kwietna ;

b) Wieprzec – „zdziczenie” zielonej przestrzeni przy Szkole Podstawowej (obecnie trawnik i tuje) poprzez utworzenie rodzimej łąki kwietnej i sadu;

c) Kraków – odtworzenie łąki wilgotnej na Zakrzówku, zdegradowanej przez brak użytkowania;

15 min
21 min

2. szereg działań aktywizujących społeczności lokalne i sieciujących je wokół problemu ochrony przyrody, w tym mikrowyprawy i warsztaty zbierania nasion rodzimych gatunków dzikich roślin;

3. przygotowanie internetowego poradnika interwencji na rzecz ochrony przyrody i przywracania terenów zdegradowanych;

4. webinary, spotkania, publikacje i inne działania pozwalające na rozpowszechnianie rezultatów projektu, jak i samej jego idei.

 

DZIAŁAJ NA RZECZ PRZYRODY

"Działaj na rzecz przyrody" to poradnik, w którym znajdziecie informacje o sytuacjach wartych podjęcia interwencji na rzecz przyrody i odtwarzania siedlisk na obszarach zabudowanych i w ich sąsiedztwie. Są tu także artykuły o gatunkach obcych i inwazyjnych. Zapraszamy do lektury.

Projekt „Dzikie jest dobre” realizowany jest przez Fundację Dzieci w Naturę oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

Wesprzyj Fundację

Przekaż darowiznę

Operator płatności - Przelewy24

Wesprzyj nasze działania

Przekaz bankowy

Darowizny możesz wpłacać bezpośrednio na nasze konto bankowe

PL 10 2530 0008 2055 1036 3000 0001

Wspieraj nas przez FANI MANI

Darowizna on-line

Nowoczesna i szybka forma przekazania darowizny za pomocą przelewu On-Line

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% podatku

Rozlicz podatek PIT i przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Dzieci w Naturę

Wspieraj