DZIKIE JEST DOBRE -Nowy Projekt

dzikie jest dobre 760px

Właśnie wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków startujemy z nowymi działaniami na najbliższe kilkanaście miesięcy.

Tym razem będziemy działać w trzech miejscach w Małopolsce: w Krakowie na Zakrzówku, w Węgrzcach i w Wieprzcu.

Będziemy pokazywać, że "DZIKIE JEST DOBRE", edukować przyrodniczo i ekologicznie oraz zarażać miłością do tego co dzikie i zielone.

A dokładniej znaczy to, że: 

  • przygotujemy dla Was INTERNETOWY PORADNIK INTERWENCJI na rzecz ochrony przyrody i przywracania terenów zdegradowanych
  • stworzymy w Małopolsce trzy DZIKIE ZAKĄTKI, miejsca wzorcowe w sposobie dbania o bioróżnorodność, przygotujemy w nich piękne tablice informacyjno-edukacyjne, 
  • poprowadzimy dziesięć MIKROWYPRAW po dzikich terenach, wraz z warsztatami zbierania nasion dzikich, rodzimych roślin,
  • będą webinary, filmiki, publikacje i różne drobnostki o tym, że „dzikie jest dobre”.

A już 17 października ruszamy z pierwszą mikrowyprawą w Krakowie – szczegóły w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/544980956609870

Projekt „Dzikie jest dobre” realizowany jest w latach 2021–2022. Fundacja Dzieci w Naturę jest liderem projektu, zaś Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków jest partnerem.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie

Tytuł projektu: Dzikie jest dobre

Okres realizacji: od października 2021 r. do listopada 2022 r.

Finansowanie: projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Ania Warzyńska

Edukatorka przyrody i przewodnik beskidzki. Miłość do przyrody drzemie w niej od najmłodszych lat, kiedy to jeździła z rodzicami w góry, czy pod namiot na Roztocze, w wolnych chwilach spacerowała po lesie i łąkach u siebie na wsi. Przez wiele lat wakacje spędzała w lesie jako harcerka, najpierw uczestnicząc, a później organizując obozy, czyli wypoczynek w “dzikich” warunkach w sercu lasu.

Prywatnie mama dwójki dzikich dzieciaków, z którymi wzajemnie zaraża się ciekawością natury.

To zazwyczaj ona stoi za zapisami i ogarnianiem logistyki weekendowych Mikrowypraw. W DwN zajmuje się też łapaniem chwil w zdjęcia, pisaniem wniosków grantowych i pomaga ogarnąć pracę zespołu.