Edukacja przyrodnicza

blog Gosia Laciak

Edukacja przyrodnicza stała się bardzo szerokim pojęciem. Chociaż człowiek sam jest częścią przyrody, to obecny styl życia stawia go niejako „z boku” świata natury. Na szczęście dzieci posiadają jeszcze wrodzoną umiejętność przebywania w przyrodzie. Potrafią się nią bawić, umieją ją odczuwać, obserwować, a przede wszystkim – mają do niej pozytywny stosunek. Zadaniem dzisiejszej edukacji przyrodniczej jest stwarzanie okazji, które pozwolą dzieciom (i nie tylko dzieciom!) na odkrywanie swego miejsca w środowisku przyrodniczym.

Na przestrzeni lat zmienia się podejście do sposobów, w jaki edukacja przyrodnicza powinna być realizowana. Aktualna koncepcja dąży do zainteresowania odbiorców światem przyrody jako środowiskiem, w którym żyją i uświadomienie im, że od tego środowiska zależy także jakość ich życia. Gromadzenie wiedzy przyrodniczej na podstawie własnych doświadczeń pozwala lepiej zrozumieć przyrodę, niż przyswajanie „suchej wiedzy” czy nauka teorii zjawisk przyrodniczych. Istotą edukacji przyrodniczej jest niewątpliwie wychowanie człowieka wrażliwego na piękno przyrody, potrafiącego docenić wartość przyrody samej w sobie, ale również człowieka świadomego obecnych zagrożeń środowiskowych.

W dzisiejszych, niewątpliwie trudnych dla środowiska naturalnego czasach, edukacja przyrodnicza ma szczególne znaczenie. Najlepiej rozpocząć ją od możliwie najwcześniejszych lat, gdy może mieć wpływ na kształtowanie się odpowiednich postaw dzieci, a później młodzieży i dorosłych. Aktualnie obowiązujące podstawy programowe w przedszkolach i szkołach wyraźnie zalecają, aby przynamniej część przedmiotów przyrodniczych realizowana była w terenie. Również badania naukowe wskazują, że dzieci spędzające czas poza zamkniętymi pomieszczeniami są zdrowsze, lepiej się uczą, są bardziej skoncentrowane.

W naszej Fundacji stawiamy na doświadczanie przyrody w najbardziej prosty i naturalny sposób – poprzez bezpośredni, nieskrępowany i radosny z nią kontakt. Staramy się inspirować dzieci do własnych obserwacji, samodzielnych „odkryć”, a przede wszystkim do odczuwania przyrody poprzez angażowanie wszystkich zmysłów i emocji.

Tagi: WFOŚ
Gosia Łaciak

Uwielbia włóczyć się po dzikich i ciekawych przyrodniczo terenach, a na wędrówki wybiera zawsze trasy omijane przez tłumy turystów. Obecnie pracuje w Instytucie Ochrony Przyrody PAN i Towarzystwie na rzecz Ziemi. Bierze udział w licznych projektach naukowych i badawczych, a jako specjalista - herpetolog pracuje przy różnego rodzaju inwentaryzacjach, monitoringach i ekspertyzach przyrodniczych. Dlatego w domowej szafce ma więcej par gumiaków niż butów na obcasie. Jest długoletnim członkiem REFA i doświadczonym edukatorem przyrodniczym; największą motywacją do prowadzonych działań jest dla niej obserwacja zachwytu i fascynacji dzieci przyrodą. Jej wielką pasją jest też fotografia przyrodnicza, co wykorzystuje także w działaniach w Fundacji. Prywatnie żona Tomka i mama Antka i Julii. 

Edukacja przyrodnicza

blog Gosia Laciak

Edukacja przyrodnicza stała się bardzo szerokim pojęciem. Chociaż człowiek sam jest częścią przyrody, to obecny styl życia stawia go niejako „z boku” świata natury. Na szczęście dzieci posiadają jeszcze wrodzoną umiejętność przebywania w przyrodzie. Potrafią się nią bawić, umieją ją odczuwać, obserwować, a przede wszystkim – mają do niej pozytywny stosunek. Zadaniem dzisiejszej edukacji przyrodniczej jest stwarzanie okazji, które pozwolą dzieciom (i nie tylko dzieciom!) na odkrywanie swego miejsca w środowisku przyrodniczym.

Na przestrzeni lat zmienia się podejście do sposobów, w jaki edukacja przyrodnicza powinna być realizowana. Aktualna koncepcja dąży do zainteresowania odbiorców światem przyrody jako środowiskiem, w którym żyją i uświadomienie im, że od tego środowiska zależy także jakość ich życia. Gromadzenie wiedzy przyrodniczej na podstawie własnych doświadczeń pozwala lepiej zrozumieć przyrodę, niż przyswajanie „suchej wiedzy” czy nauka teorii zjawisk przyrodniczych. Istotą edukacji przyrodniczej jest niewątpliwie wychowanie człowieka wrażliwego na piękno przyrody, potrafiącego docenić wartość przyrody samej w sobie, ale również człowieka świadomego obecnych zagrożeń środowiskowych.

W dzisiejszych, niewątpliwie trudnych dla środowiska naturalnego czasach, edukacja przyrodnicza ma szczególne znaczenie. Najlepiej rozpocząć ją od możliwie najwcześniejszych lat, gdy może mieć wpływ na kształtowanie się odpowiednich postaw dzieci, a później młodzieży i dorosłych. Aktualnie obowiązujące podstawy programowe w przedszkolach i szkołach wyraźnie zalecają, aby przynamniej część przedmiotów przyrodniczych realizowana była w terenie. Również badania naukowe wskazują, że dzieci spędzające czas poza zamkniętymi pomieszczeniami są zdrowsze, lepiej się uczą, są bardziej skoncentrowane.

W naszej Fundacji stawiamy na doświadczanie przyrody w najbardziej prosty i naturalny sposób – poprzez bezpośredni, nieskrępowany i radosny z nią kontakt. Staramy się inspirować dzieci do własnych obserwacji, samodzielnych „odkryć”, a przede wszystkim do odczuwania przyrody poprzez angażowanie wszystkich zmysłów i emocji.

Tagi: WFOŚ
Gosia Łaciak

Uwielbia włóczyć się po dzikich i ciekawych przyrodniczo terenach, a na wędrówki wybiera zawsze trasy omijane przez tłumy turystów. Obecnie pracuje w Instytucie Ochrony Przyrody PAN i Towarzystwie na rzecz Ziemi. Bierze udział w licznych projektach naukowych i badawczych, a jako specjalista - herpetolog pracuje przy różnego rodzaju inwentaryzacjach, monitoringach i ekspertyzach przyrodniczych. Dlatego w domowej szafce ma więcej par gumiaków niż butów na obcasie. Jest długoletnim członkiem REFA i doświadczonym edukatorem przyrodniczym; największą motywacją do prowadzonych działań jest dla niej obserwacja zachwytu i fascynacji dzieci przyrodą. Jej wielką pasją jest też fotografia przyrodnicza, co wykorzystuje także w działaniach w Fundacji. Prywatnie żona Tomka i mama Antka i Julii. 

Wesprzyj Fundację

Przekaż darowiznę

Operator płatności - Przelewy24

Wesprzyj nasze działania

Przekaz bankowy

Darowizny możesz wpłacać bezpośrednio na nasze konto bankowe

PL 10 2530 0008 2055 1036 3000 0001

Wspieraj nas przez FANI MANI

Darowizna on-line

Nowoczesna i szybka forma przekazania darowizny za pomocą przelewu On-Line

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% podatku

Rozlicz podatek PIT i przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Dzieci w Naturę

Wspieraj